Wiedza i Umiejętności

Projekt WiU

Studenci

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie realizuje projekt:

"Kierunki zamawiane: Ochrona Środowiska
i Odnawialne Źródła Energii
i Gospodarka Odpadami"


     Projekt realizowany jest na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym i Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.2. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt zakłada m.in. wypłatę stypendium do 1000 zł/msc, płatne staże krajowe i zagraniczne. Atrakcyjne szkolenia w zakresie AutoCAD, systemu informacji przestrzennej w zarządzaniu odnawialnymi źródłami energii i gospodarki odpadami.
więcej

Loga

2009-2013 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21